ការតំឡើងរ៉ែរាជ្យ Magellan

គេហទំព័ររុស្ស៊ីនេះមានព័ត៌មានលំអិតដែលចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលផែនទីថ្មីទៅកាន់អ្នករុករក Magellan 300, ឬ 100 ។ អ្នកនឹងត្រូវប្រើ Max232 ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកម្រិតវ៉ុល។ ដោយសារបញ្ហានេះកាន់កាប់កន្លែងទំនេរដែលអ្នកនឹងត្រូវការផ្តល់ថាមពលផងដែរ។ នេះអាចត្រូវបានទាញចេញពីរន្ធយូអេសប៊ី។ នៅពេលដែលខ្សែនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងអ្នកអាចទាញយកពហុចំណុចដោយប្រើ OziExplerer ។

[សូមអរគុណគ្រីស, CRARA សម្រាប់ការចងភ្ជាប់]

Permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *