ខោក្តារចុច

[zach] បានផ្ញើតំណមកយើងនូវតំណក្តារចុចរបស់គាត់។ និយាយឱ្យត្រង់ទៅយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនត្រឹមតែដោយសិល្បៈហត្ថកម្មរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេទោះយ៉ាងណាយើងកំពុងធ្វើការលើគូមួយគូរបស់យើង។ ជាការពិតគាត់ហាក់ដូចជាមើលទៅល្អប្រសើរជាងមុនក៏ដូចជារបស់យើងភាគច្រើនទំនងជាមិនដែលបានបញ្ចប់ឡើយ។ ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ទាំងរបស់គាត់ក៏ដូចជាកំណែរបស់យើងគឺកំណែតូចតាចនេះ។ [គូរបស់ហ្សាច] ត្រូវបានកាត់នៅពាក់កណ្តាលក៏ដូចជាគាត់ពិតជាបានរកឃើញវិធីសាស្រ្តជាក់ស្តែងដើម្បីភ្ជាប់គ្នារវាងពាក់កណ្ដាលទាំងពីរដូច្នេះមានតែការងារខាងឆ្វេងប៉ុណ្ណោះ។ មើលវីដេអូនេះដើម្បីមើលគាត់លេង Tetris ខ្លះក្នុងខោខ្លីគួរឱ្យកត់សម្គាល់របស់គាត់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *