ការកសាងទង់ទះមួយដោយដៃ

[Claude Paillard] ពិតជាមានទេពកោសល្យពិតប្រាកដណាស់។ គាត់បានធ្វើឱ្យ triodes ដោយដៃ។ នេះគឺជាដំណើរការដ៏វែងក៏ដូចជាដំណើរការដ៏លំបាកដែលមានជំហានជាច្រើនដែលនីមួយៗអាចរញ៉េរញ៉ៃបានយ៉ាងងាយស្រួល។ [Claude] ធ្វើឱ្យវាមើលទៅសាមញ្ញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ។

អ្នកអាចទទួលស្គាល់ពីវិធីនេះមកវិញក្នុងឆ្នាំ 2009 នៅពេលយើងបិទវានៅលើ hackaday.com

[អរគុណសម្រាប់ជំនួយការរបស់ដាវីឌ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *