ការកសាងកាណុងបាញ់កាំភ្លើង

យើងបានទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសារយ៉ាងខ្លាំង [លោក Larry] បានចេញផ្សាយនូវការអភិវឌ្ឍទាំងមូលនៃកាំភ្លើង Shmooball សម្រាប់ឆ្នាំ 2009 ។ សាភ័ណភ្ពរបស់ខ្មោចសត្វច្រើនជាងនេះ។ រូបថតគឺល្អប្រសើរក៏ដូចជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើននៅតាមផ្លូវ។ យើងមិនអាចរង់ចាំមើលអ្វីដែលពួកគេធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយទេ។ តើធ្វើដូចម្តេចអំពីកំណែចារកម្មមួយ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *