អាយផតសាប់វឺរឌឺដជំនាន់ទី 3

អ្នកត្រូវតែដឹងពីសមយុទ្ធដោយពេលនេះ។ អេឡិចត្រូនិចថ្មីបានវាយលុកទីផ្សារហើយមាននរណាម្នាក់ត្រូវបង្ហោះរូបភាពរបស់វារីករាលដាលបន្តិច។ សាប់ថ្មីគឺមិនខុសគ្នាដូច IFixit បង្ហាញយើងទេ។ មានរូបភាពដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួននៃដំណើរការទាំងមូល។ ដូចដែលអ្នកអាចឃើញចន្លោះទំនេរជាច្រើនត្រូវបានយកដោយថ្ម។ រឿងដែលប្រហែលជាការធ្វើកូដកម្មជាច្រើននៅទីនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលមនុស្សជាច្រើនមានជាមួយវា។ មិនមានប៊ូតុងណាមួយទេ។

[តាមរយៈ Cantzine]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *